Ulaganje

Zašto ulagati i razvijati svoje poslovanje u Belom Manastiru:

Prednosti lokalne sredine:

– Odlična prometna povezanost sa čitavom Europom i centralni geografski smještaj između 4 NAJVEĆA GRADA U REGIJI:

Zagreb – 299 km

Budimpešta – 234 km

Beograd– 264 km

Sarajevo – 322 km

– Direktne olakšice i povlastice za investitore

– Razvijeno poduzetništvo – postojeća mreža malih i srednjih poduzetnika kao i velikih izvoznika

– Kvalitetna sirovinska baza

– Kvalitetan ljudski potencijal – raspoloživa radna snaga za radno intezivne djelatnosti

– Ulaganje u obrazovanje kadrova – srednjoškolski centri s dugogodišnjom tradicijom i gradski program stipendiranja studenata deficitarnih struka i zanimanja

Prednosti za investitore koji ulažu u gradske projekte:

– Slobodne lokacije u neposrednoj blizini gradskog centra

– Mogućnost ulaganja u projekte različitih namjena (poslovna zona, stambena zona, sportsko-rekreacijska zona, turizam i dr.)

– Pomoć u pripremi i apliciranju projekata financiranih sredstvima EU i nadležnih ministarstava

– Pomoć u rješavanju imovinsko pravnih odnosa

– Pomoć kod izrade dokumentacije i ishođenja potrebnih dozvola (građevinska, registracija trgovačkog društva ili obrta, OPG-a i dr.

– Sva ostala potrebna operativna podrška gradskih službi investitorima

Olakšice i povlastice za ulagače u Poslovne zone:

– I više nego stimulativna cijena zemljišta od svega 1 EUR/m²!

– Dostupan super brzi internet od čak 100 mbit/s!

– OSLOBAĐANJE od SVIH gradskih poreza prve tri godine poslovanja!

– OSLOBAĐANJE od KOMUNALNE NAKNADE u prvoj godini!

– OSLOBAĐANJE od KOMUNALNOG DOPRINOSA prilikom gradnje objekta!

– OSLOBAĐANJE od plaćanja naknade za priključak na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu!

– Komunalna infrastruktura u poslovnoj zoni: super brzi internet, plin, električna energija, voda, kanalizacija, telefon, ceste, parking!

– Koridor 5c – na udaljenosti od svega 500 m!

– Željeznica – na udaljenosti od svega 500 m!

– Zračna luka Osijek – 37 km!

– Luka Vukovar – 70 km!

– Luka Osijek– 30 km!

– Izdavanje dokumenata i dozvola u najkraćem roku!

– Stručna pomoć i suradnja u razvoju i realizaciji investicije!

– Pomoć investitorima u povezivanju s državnim, regionalnim i lokalnim institucijama, poslovnim savjetnicima i komunalnim i infrastrukturnim tvrtkama!

– Organizacija raznih stručnih seminara, edukacija i predavanja kroz Baranjsku razvojnu agenciju Grada Belog Manastira!

Uvjeti ulaska u poslovnu zonu:

– zaposliti pokretanjem proizvodnje u Zoni nezaposlene s područja Grada Belog Manastira

– broj novozaposlenih u Zoni u odnosu na veličinu dobivene čestice mora biti prosječno u odnosu 4 zaposlena na 1.000 m² površine zemljišta. Na kupljenom zemljištu površine 10 001 m² i više, broj novozaposlenih mora biti 2 zaposlena na svakih 1000 m² kupljene površine

– izgraditi objekte u vrijednosti i za oblik proizvodnje koji je predviđen ugovorom o ustupanju prava služnosti s pravom građenja

– završetak ulaganja i pokretanje proizvodnje u roku od dvije godine od dana zaključivanja ugovora odnosno dana završetka komunalnog opremanja ustupljene čestice u Zoni